Forskjellen mellom en forretningsmann og en entreprenør

Forskjellen mellom en forretningsmann og en entreprenør

Det er mange toppledere, spesielt innenfor den private sektoren, som har utdannelse fra noen av de store handelshøyskolene. I løpet av tre eller fem år på skolebenken er det mulig å lære seg det meste som er verdt å kjenne til hva gjelder fagområder som regnskap, HR og strategi. Samtidig er det noe helt annet som skiller de virkelig innovative lederne og entreprenørene, som for eksempel Elon Musk, Steve Jobs eller Bill Gates, fra alle de andre.

En ukuelig vilje til å vinne

Det er kanskje en egenskap som virkelig skiller entreprenørene fra de «vanlige» forretningsmennene, og det er en ukuelig vilje til å vinne. Alle mennesker har selvfølgelig et interesse av å vinne, men for noen er det nok å for eksempel spille litt på kasino for å kjenne spenningen forbundet med gevinster. Da kan det være fint med en Casino Sieger bonuskode 2019, som gir mer spill for pengene. Men for noen andre personligheter er denne viljen enda sterkere, og noen bruker den da også i forretningslivet.

Steve Jobs er et glimrende eksempel på en entreprenør som kjempet videre også i motgang. Selv om Apple har vært en enestående suksess de siste årene, og Jobs ble geniforklart i løpet av sine avsluttende år på Apple, må man ikke glemme at han ble kastet ut fra Apple bare noen få år tidligere. Istedenfor å gi opp så startet Jobs opp igjen med selskapet NeXT, og resten er historie. Etter ikke så lenge var Jobs tilbake i Apple, som en enda sterkere leder enn før.

Det er selvfølgelig viktig å balansere denne egenskapen, det er enkelte entreprenører som har så stor tro på seg selv at de ignorerer faresignaler og utfordringer. Derfor trenger også mange entreprenører hjelp med det administrative, og gjerne et styre eller ledergruppe som kan realitetsorientere gründeren med jevne mellomrom.

Kreativitet og evne til å se løsninger

Kreativitet er en annen egenskap som en vellykket entreprenør må ha. Det er mange ledere med økonomiutdannelse som kan finjustere og forbedre et selskaps prosesser, men for å virkelig ta de store beslutningene er det nødvendig med en mer kreativ og fri tilnærming. Elon Musk har for eksempel definitivt hatt sine oppturer og nedturer, men ingen kan ta fra han at han skaper nye spennende produkter og tjenester. Det er nesten mulig å føle på utålmodigheten til Musk, når han kaster seg mellom finansielle tjenester, bilproduksjon, romfart og høyhastighets togtransport.

Bill Gates kan kanskje fremstå som en litt reservert og kjedelig forretningsmann, men selv om han har latt andre ledere i Microsoft stå i søkelyset – ingen glemmer vel Steve Ballmer –  så har Gates hatt en fantastisk evne til å være i forkant gjennom flere tiår. Det er kanskje spesielt Gates evne til å posisjonere Microsoft på en måte som har gjort de til markedsleder som imponerer. Det er langt fra alle som hadde klart å se hvilke fantastiske muligheter som fulgte med avtalen med IBM langt tilbake i 1981.

Igjen så er Steve Jobs selvfølgelig også et veldig godt eksempel, med banebrytende innovasjoner som grafiske brukergrensesnitt og iPhone. Allerede med de opprinnelige Macintosh-maskinene så Jobs mulighetene som fulgte med mus og et grafisk grensesnitt. Videre turte han å lage iPhone på en kompromissløs måte nesten helt uten fysiske taster, noe som i dag er en selvfølge.

De avgjørende ferdighetene innenfor forretningskommunikasjon – og hvordan man forbedrer dem

Kommunikasjon er en av de aller viktigste prosessene i en organisasjon, det er mulig å hevde at det er den aller viktigste. Det er umulig å drive en forretning effektivt hvis kommunikasjonen ikke fungerer, og på den andre siden er mange bedrifter som virkelig lykkes i markedet preget av bevisste valg i forhold til kommunikasjon.

Et bevisst forhold til intern og ekstern kommunikasjon

Alle former for kommunikasjon forutsetter at det finnes en avsender og en mottaker. Det er intuitivt enkelt å forstå at et budskap kan forandre seg på veien, enten fordi avsender ikke formulerer intensjonen sin riktig i ord eller tekst, grunnet forstyrrelser i overføringen eller fordi mottaker fortolker budskapet annerledes enn hva avsender hadde tenkt seg. Denne prosessen er helt sentral i alt som har med kommunikasjon å gjøre, og det er viktig å ha disse faktorene i bakhodet i forbindelse med alle former for kommunikasjon.

Det finnes mange gode teknikker for å sikre at budskapet man har lyst å kommunisere faktisk mottas av målgruppen, ved for eksempel å stille kontrollspørsmål og sikre toveis kommunikasjon som involverer mottakeren.

Velge korrekt kanal for kommunikasjon

Feil valg av kanal for kommunikasjon er et svært vanlig feilgrep. Det er samtidig helt naturlig at mennesker foretrekker måter å kommunisere på som samsvarer med sine egne preferanser. Som leder er det derfor ekstra viktig å kjenne til sine egne vaner i forhold til kommunikasjon, og ha et bevisst forhold til å velge andre måter å kommunisere på når det er nødvendig.

Ekstreme mengder e-post er et enkelt eksempel på kommunikasjon som kan forstyrres fordi den sendes i en kanal som allerede er overbelastet og lite egnet til å overføre noen typer av informasjon. E-post er per definisjon en enveis kommunikasjon, der det er vanskelig å stille spørsmål eller følge med på at mottakeren virkelig oppfatter budskapet. Det er også derfor alt flere bedrifter prøver å benytte andre mer direkte former for samhandling.

Være klar over de store følgene ved manglende kommunikasjon

Det er viktig å ha et forhold til hvor store følger manglende eller dysfunksjonell kommunikasjon kan få, det vil også underbygge viktigheten av å ha et forhold til kommunikasjonsmodeller med avsender, kanal og mottaker. I den forbindelse er det også viktig å huske på at intern og ekstern kommunikasjon kan være like viktig:

 • Alle bedrifter er avhengige av god intern kommunikasjon og organisering. Ansatte må jobbe på lag, uten å være inndelt i siloer eller avdelinger som ikke kommuniserer med hverandre. Fravær av god kommunikasjon kan få katastrofale følger, både i forhold til manglende medarbeidertilfredshet, lavere generell effektivitet og redusert evne til å oppdage og utnytte forretningsmuligheter.
 • God ekstern kommunikasjon, som overlapper med markedsføringsinnsatser, er også helt avgjørende for et fremgangsrikt selskap. I den forbindelse er det også viktig å huske på at det finnes mange flere interessenter enn bare presumptive kunder. Myndigheter, frivillige organisasjoner, studenter og samfunnet i stort er like viktige mottakere av kommunikasjon fra selskapet.

Det er fint med en kommunikasjonsavdeling – men kommunikasjon er en ledelsesoppgave

Større organisasjoner har ofte en kommunikasjonsavdeling, som tar seg av samfunnskontakt og henvendelser fra pressen. Dette er likevel en svært snever del av all kommunikasjonen i selskapet, og det er derfor ekstra viktig å huske på at god kommunikasjon definitivt ikke er noe som kan begrenses til en enkelt avdeling som spesialiserer seg på dette. Å kommunisere med interne og eksterne interessenter er helt enkelt en av de aller viktigste oppgavene til ledelsen, og det finnes flust av eksempler på hvordan selv ledelsen i store selskaper ikke har vært klar over dette. Samtidig betyr det igjen at bare det å faktisk hele tiden være bevisst på viktigheten av god kommunikasjon i seg selv er et overraskende langt steg i riktig retning.

Forskjellige kategorier markedsføring

Markedsføring er et utrolig spennende fag, og selv for en person som aldri kommer å jobbe direkte med markedsføring så er det greit å kjenne til litt av det grunnleggende. Det er blant annet viktig for å kunne ta bevisste valg i en kjøpssituasjon, og bruke markedsføring mer som en kilde til informasjon enn noe som påvirker beslutningen alt for mye. For profesjonelle er det også fornuftig å ta noen skritt tilbake med jevne mellomrom, og faktisk tenke over hvilke forskjellige taktikker og muligheter som er tilgjengelige.

Er all markedsføring digital nå?

Det finnes fortsatt et rom for god gammeldags analog markedsføring, men det er selvfølgelig digitale kanaler som dominerer helt. For noen bransjer, som for eksempel underholdning og spill på nett, så er det helt naturlig å bruke penger på markedsføring i digitale flater. Hvis man er på jakt etter en Cashiopeia bonus, så finner man ikke den i papiravisen. Samtidig oversvømmes mange norske postkasser fortsatt av tilbudsaviser på papir, som åpenbart fortsatt fungerer. Det er til og med noen få selskaper som fortsatt tilbyr markedsføring via faks, mot de får bedrifter og organisasjoner som fortsatt benytter seg av det.

Både salgsdrivende og merkevarebyggende markedsføring på nett

Det er mulig å kategorisere markedsføring i henhold til mange forskjellige rammeverk, men et interessant skille er det mellom salgsdrivende og merkevarebyggende markedsføring.

 • Hensikten med markedsføring er ofte å generere et umiddelbart salg. Det handler om å få mottakeren å klikke på en link, kjøpe noe og legge igjen betalingsdetaljene. De analoge tilbudsavisene på papir har ofte den samme hensikten, spesielt når det er sterkt fokus på priser. Disse markedsføringskampanjene har da som hensikt å være salgsdrivende.
 • Det er hovedsakelig større selskaper som tar seg råd til å kjøre merkevarebyggende kampanjer. Markedsføringen har ingen direkte «call to action», utover å eventuelt innhente mer informasjon om selskapet. Merkevarebyggende kampanjer har selvfølgelig også som hensikt å skape mer omsetningen for selskapet på sikt, men på en indirekte måte ved å bygge kjennskap og omdømme i markedet. Legg merke til at denne formen for markedsføring også kan ha som mål å styrke bedriftens omdømme som arbeidsgiver.

Måling – styrken til digital markedsføring

Hvordan man måler effektene av markedsføring varierer svært mye mellom forskjellige måter å markedsføre på. Det er viktig å måle hvilken effekt en markedsføringskampanje har, men samtidig må målingen tilpasses hensikten med kampanjen. For en salgskampanje vil det være naturlig å måle økning i salg, for en omdømmekampanje vil det være mer aktuelt med måling av forbrukeres meninger eller eventuelt bevegelser i antall søkere på utlyste stillinger.

Det er selvfølgelig mulig å måle analoge kampanjer, enten indirekte eller på mer direkte måter – ved å for eksempel be kunden om å oppgi en spesifikk kampanjekode eller rabattkode når man kjøper. På digitale flater er dette likevel mye enklere å gjennomføre på en god måte, og det er nesten skremmende mye informasjon som er tilgjengelig. Med hjelp av cookies og andre teknologier for sporing er det mulig å kartlegge hver enkelt eksponering av et budskap, og måle hele reisen fra merkevarebygging, salgskampanje til gjennomført kjøp.

Hvilken kanal og form man skal velge for en markedsføringskampanje er både avhengig av avsender, målgruppe, situasjon og flere andre faktorer. Måling av effekt, kombinert med en tydelig hensikt og et tydelig mål for kampanjen, er kanskje de eneste helt allmenngyldige delene i et hvert markedsføringstiltak. Utover det må markedsføringen alltid tilpasses situasjonen.

Derfor er markedsføring via e-post ikke dødt, og kan være riktig for ditt selskap

Det er mange ulike teknologier som har blitt erklært som «døde», men som likevel nekter å gi seg. Noen mente at selve internett var en døgnflue, og det papirløse kontoret har vært en drøm i flere tiår. Det samme gjelder for markedsføring via e-post, noen mener det ikke finnes noen plass for det lenger – men sannheten er en helt annen. Innenfor et annet tema kan det også være at sannheten er en helt annen enn du tror, nemlig hvordan spille rulett på den beste og mest effektive måten.

E-post – en kanal som fungerer

Det kan være lett å bli dratt med i hype rundt for eksempel markedsføring i sosiale medier. Å plassere skreddersydde annonser på Facebook eller Instagram er kanskje helt enkelt mer spennende enn å sende en vanlig e-post. Dessuten fremstilles e-post ofte negativt, som noe gammeldags som burde vært erstattet med moderne samhandlingsløsninger og mer effektive måter å kommunisere med hverandre.

Selvfølgelig vil det være slik at du bør prøve å nå vissa målgrupper via andre kanaler enn e-post, det er ikke slik at e-post passer for alle. Hvis du allerede vet at dine kunder er på Instagram, da er det naturlig å markedsføre der. Men e-post er en kanal som passer til mange og brede målgrupper.

I en rekke undersøkelser fra anerkjente selskaper kommer det også frem at e-post er en utrolig effektiv kanal både for rekruttering av nye kunder og salg til eksisterende. Dette gjelder spesielt sammenlignet med de andre, kanskje litt mer spennende, kanalene som Facebook og Twitter.

Gode lister er alfa og omega

Det finnes en mengde ulike måter å finne ut av hvordan du bygger opp optimale e-poster, som fungerer godt og genererer salg. Likevel er det lister med mottakere som er det desidert viktigste punktet i en strategi for markedsføring via e-post.

Det finnes flere måter å bygge opp lister på, og hvordan du gjør dette vil være helt avgjørende for hvilke resultater du får. Den aller beste måten er å bygge opp en helt egen liste med eksisterende kunder og andre personer som helt frivillig har meldt seg på nyhetsbrev og markedsføring fra ditt selskap. Disse personene har allerede signalisert at de er interessert av å kjøpe noe fra deg, og denne typen lister vil uten tvil både gi best resultater og færrest klager og avmeldinger.

En annen måte er å kjøpe eller del lister med et annet selskap som har innhentet samtykke fra personer om å dele listen. Dette kan være en kostnadseffektiv måte å nå helt nye personer på, men vær forsiktig med hvem du samarbeider med. Det er viktig at det virkelig er innhentet samtykke, og at ditt tilbud passer greit inn i hva mottakerne forventer seg å få.

En siste mulighet, som egentlig ingen bør benytte seg av, er å kjøpe mer eller mindre tvilsomme lister som kanskje er innhentet uten samtykke. Det kan være adresser som helt enkelt er stjålet, eller informasjon som er hentet inn under dekke av for eksempel konkurranser på nett.

Husk ROI!

Et av de kanskje viktigste poengene med markedsføring via e-post, er at det gir en høy RIO, eller «Return On Investment». E-post er en svært billig kanal, sammenlignet med for eksempel brevpost, telefonsalg eller lignende. Med en god strategi, passer markedsføring via e-post fortsatt til de fleste bedrifter, og er langt fra en «død» kanal.

Slik tjener du penger på nett med affiliate marketing

Det finnes mange måter å tjene penger på nett, og fremgangsrike influencere, bloggere og «content creators» på YouTube kan leve av det som sannsynligvis begynte som en hobby. Men hvordan tjener denne gruppen egentlig penger, utover inntekter fra reklame? Et av de aller mest kraftfulle verktøyene for innholdsskapere på nett er affiliate marketing, eller «affiliatemarkedsføring» på norsk. Et annet interessant verktøy er en Folkeautomaten bonuskode, den kan gi deg litt ekstra underholdning og verdi for pengene..

Grunnleggende om affiliate marketing

Affiliate marketing handler om at en part, i vårt eksempel en blogger eller youtuber, generer trafikk og salg av varer eller tjenester for et annet selskap. Det handler altså ikke bare om å vise reklame, men et dypere samarbeid der den som driver med affiliate marketing på vegne av et selskap får betalt basert på hvor mye trafikk og salg som eksponeringen resulterer i.

For å gjøre dette på en effektiv og målbar måte brukes nesten alltid enten noen form for linker med en unik ID, eller kampanjekoder som brukes på ved kjøp for å få en spesiell pris. Hensikten er å gjøre det mulig å tallfeste hvor mye av trafikken som den enkelte affiliate partneren står for. Allerede med bare en partner må et selskap kunne skille mellom egengenerert salg og det som kommer fra en partner, men når det kanskje finnes hundre eller tusen affiliate partnere er det helt kritisk å kunne skille de fra hverandre.

Effektiv bruk av affiliate marketing

Affiliate marketing er altså en flott mulighet for alle som har en tilstedeværelse på nett, i sosiale medier eller på for eksempel YouTube, å tjene penger. Samtidig er det selvfølgelig greit å begynne med affiliate marketing på en kontrollert måte:

 • Prøv å finne partnere som passer til din målgruppe. Dette er svært viktig, hvis du prøver å promotere noe som er helt uinteressant for din målgruppe vil du både gjøre dine følgere irriterte, og heller ikke tjene noen penger.
 • Velg sikre og etablerte affiliate program, slik at du er sikker på at trafikken registreres riktig og at du får betalt som du skal. Markedet for affiliate marketing er gigantisk, og de aller fleste aktører er selvfølgelig seriøse, men pass likevel på dette.
 • Sett deg godt inn i reglene og forutsetningene i det programmet du blir med i. Faktorer som hvor lenge du «eier» en potensiell kunde er viktig, i forhold til hvorvidt du for eksempel må oppfordre til å kjøpe med en gang.
 • Hør på tilbakemeldinger fra dine følgere eller besøkende på nettsiden. De aller fleste er vant ved affiliate marketing i dag, men vær nøye med å følge med på at det ikke blir for mye.

Ulike modeller for betaling

Den store forskjellen mellom affiliate marketing og «vanlig» reklame er som nevnt at betalingen er avhengig av resultatet, og ikke bare eksponering av et budskap. I forhold til dette finnes det også mange ulike modeller for hvordan denne betalingen beregnes. Det kan være alt fra en flat sum per salg, til trappetrinnsmodeller med bonuser, eller til og med såkalt «revenue share» der en affiliate partner får en andel av inntektene en kunde står for i et tidsrom.

Fungerer det å bruke influencere på Instagram?

Instagram er en plattform med en god del færre brukere enn for eksempel Facebook. De som er på Instagram fremstår som svært opptatt av det som skjer der, samtidig som det er mange som aldri bruker Instagram og ikke helt forstår poenget med et sosialt medium som i stor grad er basert på bilder. Mange influencere er på Instagram, i tillegg til andre plattformer, men fungerer det å bruke influencere på Instagram til markedsføring?

Kjenn din målgruppe, og finn riktig influencer

Det første spørsmålet, når du skal finne ut av hvorvidt Instagram er riktig, er om din målgruppe er på Instagram? Husk at Instagram er et svært visuelt medium, og noen kategorier som vanligvis fungerer bra på Instagram er for eksempel skjønnhet, helse, interiør og lignende. Hvor mange følgere selskapet som skal gjøre reklame selv har på Instagram i dag kan være et hint om potensielle kunder er på plattformen, men det gir selvfølgelig ikke hele svaret.

Det er også mulig å begynne å se etter en potensiell influencer som kan passe produktene eller tjenestene du vil markedsføre. Hvis du finner flere eller mange fremgangsrike influencere som kan passe bra, kan det være et tegn på at det også finnes mange følgere på Instagram som er i riktig målgruppe.

Mange influencere på Instagram, og i hvert fall en stor majoritet av de aller mest populære, deler kommersielt innhold. På samme måte som influencere må passe til produktet eller tjenesten, må selvfølgelig også influencere gjøre en vurdering om det føles riktig å promotere akkurat ditt produkt eller tjeneste.

Fungerer markedsføring med influencere på Instagram?

Det korte svaret er: ja. Om ikke annet er det til og med mulig å se på forbrukerorganisasjoners fokus på influencere som et tegn på hvor utrolig effektiv denne formen for markedsføring kan være, og hvor viktig det er at det er tydelig hva som er markedsføring og hva som er vanlig innhold.

Det er flere årsaker til at markedsføring på Instagram er effektiv. Sammenlignet med for eksempel Facebook eller YouTube er følgere på Instagram generelt mer engasjerte, og interagerer i større grad med poster som influencere legger ut. En annen spennende faktor er at også poster med kommersielt innhold ofte er blant de med høyest engasjement. Det tyder på at følgere på Instagram ikke bare aksepterer, men faktisk setter pris på kommersielt innhold.

Pass på lover og regler

I forbindelse med markedsføring på Instagram er det, som alltid, viktig å passe på lover og regler. Dette gjelder for eksempel at innlegg merkes riktig, slik at det ikke fremstår som snikreklame. Dessuten er det viktig at markedsføringen er i henhold til spesielle regler vedrørende for eksempel markedsføring av alkohol eller markedsføring rettet mot barn. Det er lurt å formalisere dette i en ryddig kontrakt, som også sier noe om hvordan postene skal bygges opp, hva forventningene er, betaling og så videre.

Hvordan kan man finne beste online tilbud

Det ikke mye visdom i å lete etter ting på google, sant nok. Vanligvis mener man at det er nok med bare å bestemme seg for et produkt og spore det på verdens mest kjente nettleser. Hvis det var så enkelt, da hadde vi alle blitt mestere på å handle, ikke sant? Selvfølgelig er det ikke nok med kunnskapene av dette omfanget. Man skal lære seg å bruke internett for en mest fornuftig og effektiv måte. Det er ikke alltid like enkelt å gjøre det, men man skal i hvert fall prøve. Da blir internett ens personlige kjøpesenter, der riktige tilbud er alltid på plass.

Uansett er det et par ting man må huske på når man skal begi seg ut på jakt på spesielle tilbud, spesielt hvis man gjør det via internett. Først skal vi fokusere oss på den enkleste måten som finnes. Det er bare å bestemme hva man ønsker å handle, taste produsentens navn inn i Googles søkefelt (eller, for den saks skyld – distributorens eller produksjondesignerens navn), sammen med ordene “promotion code”. Når man allerede snakker om koder, er det kjekt å vite at det finnes utallig mange bonuskoder for norske nettkasinoer. En av dem driver med Mobilebet tilbud og kampanjer og tilbyr glimrende muligheter for nye spill og penger i form av innskuddsbonus. Det er bedre å søke om koden på engelsk, ettersom det er større sannsynlighet man finner det man søker opp. Og så er det antakelig at markedet for engelsktalende har flere og bedre tilbud, ettersom folk fra hele verden leter etter ting på engelsk, og markedet er tilpasset deres økonomi. Det neste skrittet er å bla gjennom resultatene på Google inntil man finner det ønskede produktet. Da er det bare å klikke på produktet og skrive ned tilbudskoden. Det samme kan man gjøre på nettsidene til norske selskap, bare å taste ordet “tilbudskode” inn i søkefeltet. Det siste skrittet er å taste koden inn i promotion code-feltet når man endelig kommer til kassen og skal betale for produktet. Så enkelt er det!

Nå er det på tide å fokusere seg på de stedene man kan finne ulike tilbudskoder på. Et av de viktigste er Dealio, der man kan oppsøke alle de kodene som var fungerende på Amazon i den forrige perioden. Det finnes faktisk hele lister over kodene! Det beste er at man ikke trenger å opprette en ny konto og registrere seg. Her får man alle opplysninger om kodene som ble brukt, hvor mange ganger de ble brukt og hva som er utløpstiden. Perfekt, ikke sant? En annen løsning er nettsiden Slick deals, der det finnes ti aktivt fungerenge kuponger hver gang. Det er for få kuponger, kan man tro, og man har rett. Uansett er det viktigste at de alle fungerer, og de gjør faktisk det. Den tredje varianten er nettsiden Honey, der man finner alle slags koder og kuponger for alle slags produkter, og nesten alle av dem fungerer. Det skyldes det faktum at Honeys database blir bestandig oppdatert, som muliggjør at gamle koder blir slettet. og at nye tar deres plass.

 

Hvordan å forbedre ditt engasjement i sosiale medier

Nå for tida kan man gjøre utrolig mange hjelpsomme ting online. Få tak i informasjon, personer, til og med finne kjærlighet eller tjene penger uten å måtte forlate PC-en sin! Man gjør det, for eksempel, ved å prøve sin lykke innen pålitelige onlinekasinoer slik som Folkeautomaten som midlertidig har et fantastisk tilbud der man kan bare hente sin Folkeautomaten bonuskode og  prøve kasinoet ut før man setter in sine egne penger! Sosiale medier er ikke et unntak. De er ikke bare et nyttig, men et nesten nødvendig verktøy man burde bruke til markedsføring. Din online tilstedeværelse baner vei for nye ideer og vekst i kundetall, hjelper med å spre ditt innhold og bygge relevante relasjoner. Men det er ekstremt viktig å bruke dem hensiktsmessig! Det skjer ofte at folk sier at de ikke har tid til det eller at de gir et halvhjerte forsøk i sosiale medier fordi de ikke er klare over potensiale som ligger i dem. Så hvis du er en av dem, les videre for å få tips til den raskeste måten å øke ditt engasjement i sosiale medier!

 1. Vær klar over målet ditt
  Hovedmålet er selvfølgelig å engasjere folk! Men måten å gjøre det på må være mer konkret. Hva er egentlig det du vil oppnå ved å bruke sosiale medier? Er det å få vekst i kundetall? Å forsterke lojalitet hos tidligere kunder? Øke salget eller kundenes aktivitet på nettsiden? Vise frem det du tilbyr? Få flere til å lese innholdet ditt? Forskjellige teknikker bruker man til forskjellige av disse målene, og derfor er det veldig viktig å sette seg et klart mål – det gir retning til din bruk av sosiale medier.
 2. Vær klar over målgruppen din
  Dvs. vær klar over hvem kundene dine er. Finn ut når de tilbringer mest tid på sosiale nettverk (de fleste sosiale mediene har en “tool” som man kan bruke til dette) og bruk den tiden til å dele den største delen av innholdet ditt. Finn ut så mye som mulig om deres interesser selv utenfor sosiale medier og inkluder det i innholdet ditt. Tilpass bestandig alt du driver med online til de det er rettet mot!
 3. Opprett meningsmålinger og spørreundersøkelser
  Den enkleste måten å finne alt dette ut er – å spørre! Bruk informasjonen du har funnet om når dine kunder er mest aktive og opprett en meningsmåling eller spørreundersøkelse. Det er viktig å være kreativ med spørsmålene, til og med litt humoristisk, slik at brukere skal få lyst til å svare på det. Men ikke overdriv! Målet til hvert spørmål må være det å finne ut mest mulig brukbar informasjon.
 4. Fokuser på det visuelle
  Det er veldig viktig å tiltrekke seg oppmerksomhet og det er lettest gjort med visuelle innhold. Erfarne brukere av sosiale medier vet at bilde- og videoinnhold pleier å være mest oppsiktsvekkende. Bruk det til din fordel og inkluder disse når det er mulig (foto, videoer, tegninger, infografikk osv). Få dem til å slutte å scrolle!

5. Kvalitet fremfor kvantitet
Det er selvfølgelig viktig å legge ut ofte, men kvaliteten er det som egentlig telles. Innholdet burde være både kreativt og unikt, det burdet være en kombinasjon av populært innhold og din personlighet. Folk følger personer, ikke bedrifter. Ikke snakk for mye bare om det du driver med, men ikke bare om deg selv heller. Finn en gyllen middelvei. Husk alltid at sosiale medier ikke er målet i seg selv. De er bare et medium du bruker for å dele ditt innhold, som alltid er prioriteringen nummer 1.

Tilgjengelige betalingsmetoder på nettcasinoene – hvilke er tryggest?

Når man skal registrere seg på et online casino, er det viktig å velge rett. Vi snakker ikke så mye om spillutvalget og servicen som om bonusene. Når man skal velge et nettcasino, må man få noe igjen for pengene sine. Innskuddsbonuser og gratisspinn er det minste du kan forvente, og så lenge du bruker en trygg betalingsmetode vil du kunne slappe helt av mens du spiller. Det finnes flere metoder å velge mellom, men kun en håndfull som man virkelig kan stole på. Fordelen er at man kan bruke samme metode på de fleste nettcasinoer, altså er det du og betalingstjenesten som har kontroll på sikkerheten – ikke casinoet.

Maksimal bonus

Hvis du velger å investere penger i underholdning, er det best å få så mye ut av det som mulig. Sett heller inn en stor sum med én gang og bestem at den skal holde ut året, enn å sette inn små beløp mange ganger og ende opp med en større total. Dessuten vil du ha mer penger å bruke – for eksempel kan du finne en Folkeautomaten bonuskode og hente opptil 3000 kroner i bonus. Sett inn tre tusen, så får du tre tusen til. Totalt 6000 kroner å spille med. Del det på et år, så har du en femhundrelapp i måneden å kose deg med.

Bankkort

Den mest brukte betalingsmetoden er selvfølgelig bankkort – alle har et VISA eller MasterCard liggende. Enkelte nettcasinoer tar kun imot kredittkort, men de fleste moderne spillportaler godkjenner også vanlige bankkort (spesielt casinoer som er rettet mot Norge). Dette er så trygt som det kan bli, for du kan alltids ringe banken og kreve tilbake beløpet dersom du ser noe muffens. Så lenge du holder deg til nettcasinoer med EU-lisens (de aller fleste har dette) vil kortopplysningene oppbevares på krypterte servere som nettcasinoet selv ikke har tilgang til. Dessuten holdes pengene dine på en separat konto, altså vil du ikke bli berørt av en eventuell konkurs.

Nettlommebøker

De som ønsker en litt større grad av anonymitet samtidig som alle personlige betalingsopplysninger oppbevares utenfor selve tjenesten (casinospillene) du betaler for, kan ta i bruk nettlommebøkene Neteller eller Skrill. Dette er mellomledd mellom dine bankkort og diverse nettbutikker og casinoer – altså betaler du med Neteller/Skrill, og slipper altså å ta frem kortene dine. Veldig smidig, og 100% sikkert. Begge selskapene har vært drivkraften bak alternative betalingsmetoder. De har lang, positiv historie og er til å stole på. Dessuten kan de utstede egne bankkort som er koblet direkte til f.eks. din Neteller-konto – dermed kan du betale i butikken/restauranten med penger du har vunnet på et nettcasino!

Verdikuponger

Flere ulike typer verdikuponger har dukket opp gjennom årene, men de fleste har gått under nettopp på grunn av den manglende sikkerheten. Dessuten kunne man hvitvaske penger på denne måten – altså måtte internasjonale myndigheter (EU) ty til motangrep. Man finner fortsatt verdikuponger til bruk på nettet i butikkene, men disse har gått gjennom alle nødvendige sikkerhetskontroller og er dermed helt trygge. Du betaler penger i butikken, og bruker verdikupongen på nettcasinoet for å overføre pengene til spillekontoen din. Enkelt og smidig, men du kan ikke ta ut penger på samme måte.

Spill på kasino – overalt

Nå kan også du spille på kasino uansett om du bor i Sandnes, på Årerkø eller på Utsira. Du trenger på ingen måte å reise til Las Vegas eller til de store kasinoene i Tyskland og Frankrike for å spille for store gevinster i en hyggelig atmosfære – tvert i mot kan du nå gjøre det direkte fra din egen godstol eller sofakrok! Årsaken til dette er at det dukket opp hundrevis av kasinoer på nettet som gir deg anledning til å spille hvo
poker-1047221_960_720r som helst og når som helst, så lenge du har nettilgang.

Du kan spille med din bærbare datamaskin eller med mobilen, for disse kasinoene er tilrettelagt den plattformen som du velger selv. I tillegg er mange av dem i dag spesielt tilrettelagt for norske spillere. Det betyr at du får norsk tekst overalt på skjermen, og en norsktalende stemme på telefonen hvis du trenger hjelp eller støtte. Dette har åpnet opp kasinoenes verden også for dem som ikke føler seg trygge på engelsk, og gitt særlig mange eldre noe morsomt å fordrive tiden med i det som ellers kan være en til tider langtekkelig pensjonisttilværelse.

Du kan vinne store gevinster på et slikt kasino, selv om mulighetene selvfølgelig har en tendens til å variere med hvor mye du selv tør å spille for. De største gevinstene er i millionklassen, og på noen av kasinoene blir det flere slike hver eneste uke. Kasinoene har også hyppige pokerturneringer som også kan ha flere millioner i premiepenger som skal deles ut mellom spillerne. Det er med andre ord bare å melde seg på og prøve seg for den som kjenner litt til regler og strategi for pokerspillet. Vær også obs på kule spilleautomater som tilbyr progressive jackpoter. Her kan premiene over tid komme opp i vanvittige summer med åtte siffer.