Hva gjør egentlig en social media manager?

Hva gjør egentlig en social media manager?

Rollen «social media manager» finnes i mange selskaper, både internasjonale konsern og mange små og mellomstore selskaper. Det betyr også at rollen kan defineres på mange forskjellige måter, og inneholde en rekke ulike ansvarsområder og arbeidsoppgaver. Noen likhetstrekk vil det likevel være, i og med at mange av verktøyene og teknikkene er de samme.

Oppgaver innen strategi og analyse

Rollen social media manager kan inneholde ulike grader av strategi og analyse, ikke minst beroende på organisasjonens størrelse. Det kan være denne rollen som lager forslag til kommunikasjonsplaner i sosiale medier, skaper de første kreative utkastene, og dessuten benytter analyseverktøy til å forbedre kampanjer, markedsføring og kommunikasjon i sosiale medier.

I mange organisasjoner er sosiale medier en svært viktig kanal for markedsføring og salg, og da kan rollen som sosial media manager også være en sentral del av organisasjonens markedsavdeling. Mange selskaper deler kampanjer og tilbud i sosiale medier, noe som gjør det lettere å lage målrettede budskap. For eksempel kan en OlaSpill Casino Bonus deles direkte til eksisterende følgere, eller til en målgruppe med lignende interesser. 

Alt handler egentlig om kommunikasjon

Det er greit å begynne med å plassere rollen social media manager ganske så fjellstøtt innenfor fagfeltet kommunikasjon, selv om rollen selvfølgelig også handler mye om markedsføring.

Likevel er sosiale medier kommunikasjonsplattformer, og gode kommunikasjonsevner er viktige i denne rollen. Det handler da om kommunikasjon med en mengde forskjellige grupper, fra kolleger og samarbeidspartnere til leads og potensielle kunder. 

Praktisk markedsføring og copywriting

En social media manager utfører også ofte selv mange av de praktiske oppgavene i forbindelse med både å skrive og publisere innlegg, planlegge reklame, gjennomføre konkurranser, legge ut bilder og mye mer. Igjen er omfanget svært avhengig av organisasjonens størrelse. For eksempel vil den som er ansvarlig for sosiale medier i en mindre organisasjon være nødt til både å kunne ta bilder, redigere de og publisere de. I en større bedrift kan det være at det finnes budsjett til både profesjonelle fotograf og egne ansatte med kompetanse innen bilderedigering.

Interaksjon med kunder og målgrupper

Å interagere med kunder og målgrupper høres kanskje flott ut, men det er helt sikkert noen som har blitt skuffet når de ble gjort oppmerksom på at kundeservice faktisk er en del av hverdagen til mange med rollen social media manager. Ofte kan det samkjøres med kundeservice i organisasjonen, men det er likevel den som er ansvarlig for sosiale medier som må ta ansvar for at innlegg, kommentarer og lignende blir håndtert og besvart.

Sosiale medier kan være en fantastisk plattform for å skape engasjement og oppmerksomhet, noe som fører til både leads og nye kunder. Samtidig kan sosiale medier være et mareritt hvis organisasjonen opplever negativ publisitet. Innlegg på sosiale medier er per definisjon svært offentlige. Det er viktig å ha en god policy for hvordan mindre positive innlegg skal håndteres, på en måte som etterlater et godt inntrykk av selskapet.

Slik «brannslukking» er kanskje ikke blant de mest glamorøse arbeidsoppgavene til en social media manager, men sier noe om viktigheten til rollen. En social media manager er definitivt ikke bare noen som legger ut fine bilder på Instagram eller Facebook, denne rollen er helt kritisk for både markedsføring, salg og drift i mange organisasjoner. Samtidig er sosiale medier i konstant endring, noe som gjør rollen dynamisk og spennende.