Forskjellige kategorier markedsføring

Forskjellige kategorier markedsføring

Markedsføring er et utrolig spennende fag, og selv for en person som aldri kommer å jobbe direkte med markedsføring så er det greit å kjenne til litt av det grunnleggende. Det er blant annet viktig for å kunne ta bevisste valg i en kjøpssituasjon, og bruke markedsføring mer som en kilde til informasjon enn noe som påvirker beslutningen alt for mye. For profesjonelle er det også fornuftig å ta noen skritt tilbake med jevne mellomrom, og faktisk tenke over hvilke forskjellige taktikker og muligheter som er tilgjengelige.

Er all markedsføring digital nå?

Det finnes fortsatt et rom for god gammeldags analog markedsføring, men det er selvfølgelig digitale kanaler som dominerer helt. For noen bransjer, som for eksempel underholdning og spill på nett, så er det helt naturlig å bruke penger på markedsføring i digitale flater. Hvis man er på jakt etter en Cashiopeia bonus, så finner man ikke den i papiravisen. Samtidig oversvømmes mange norske postkasser fortsatt av tilbudsaviser på papir, som åpenbart fortsatt fungerer. Det er til og med noen få selskaper som fortsatt tilbyr markedsføring via faks, mot de får bedrifter og organisasjoner som fortsatt benytter seg av det.

Både salgsdrivende og merkevarebyggende markedsføring på nett

Det er mulig å kategorisere markedsføring i henhold til mange forskjellige rammeverk, men et interessant skille er det mellom salgsdrivende og merkevarebyggende markedsføring.

  • Hensikten med markedsføring er ofte å generere et umiddelbart salg. Det handler om å få mottakeren å klikke på en link, kjøpe noe og legge igjen betalingsdetaljene. De analoge tilbudsavisene på papir har ofte den samme hensikten, spesielt når det er sterkt fokus på priser. Disse markedsføringskampanjene har da som hensikt å være salgsdrivende.
  • Det er hovedsakelig større selskaper som tar seg råd til å kjøre merkevarebyggende kampanjer. Markedsføringen har ingen direkte «call to action», utover å eventuelt innhente mer informasjon om selskapet. Merkevarebyggende kampanjer har selvfølgelig også som hensikt å skape mer omsetningen for selskapet på sikt, men på en indirekte måte ved å bygge kjennskap og omdømme i markedet. Legg merke til at denne formen for markedsføring også kan ha som mål å styrke bedriftens omdømme som arbeidsgiver.

Måling – styrken til digital markedsføring

Hvordan man måler effektene av markedsføring varierer svært mye mellom forskjellige måter å markedsføre på. Det er viktig å måle hvilken effekt en markedsføringskampanje har, men samtidig må målingen tilpasses hensikten med kampanjen. For en salgskampanje vil det være naturlig å måle økning i salg, for en omdømmekampanje vil det være mer aktuelt med måling av forbrukeres meninger eller eventuelt bevegelser i antall søkere på utlyste stillinger.

Det er selvfølgelig mulig å måle analoge kampanjer, enten indirekte eller på mer direkte måter – ved å for eksempel be kunden om å oppgi en spesifikk kampanjekode eller rabattkode når man kjøper. På digitale flater er dette likevel mye enklere å gjennomføre på en god måte, og det er nesten skremmende mye informasjon som er tilgjengelig. Med hjelp av cookies og andre teknologier for sporing er det mulig å kartlegge hver enkelt eksponering av et budskap, og måle hele reisen fra merkevarebygging, salgskampanje til gjennomført kjøp.

Hvilken kanal og form man skal velge for en markedsføringskampanje er både avhengig av avsender, målgruppe, situasjon og flere andre faktorer. Måling av effekt, kombinert med en tydelig hensikt og et tydelig mål for kampanjen, er kanskje de eneste helt allmenngyldige delene i et hvert markedsføringstiltak. Utover det må markedsføringen alltid tilpasses situasjonen.