Hva er medialisering?

Hva er medialisering?

Medialisering, eller mediatisering som noen også kaller det, er et begrep som brukes for å beskrive prosesser i den senere tid som har ført til omfattende endringer i forholdet mellom mediene og samfunnet, og gitt mediene en ny posisjon i kulturen. Her er det snakk om prosesser og endringer som på lang sikt har forandret både hva medier er og hvordan mennesker forholder seg til dem. De endrer hvordan mennesker sosialiseres og blir del av samfunnsstrukturene, og hvordan kultur praktiseres i det daglige.

Noen ser på medialisering sosocial-1157114_960_720m en slags grunnleggende prosess i menneskelig evolusjon. De postulerer at menneskelig språk ble til ved at menneskets sjel rant over med følelser, inntrykk og tanker som måtte formidles eller kommuniseres til andre på ett eller annet vis. Selv før det kunne hulemalerier og andre primitive kunstuttrykk være en form for visuell kommunikasjon som danner et frempek mot den medievirkeligheten vi kjenner i dag.

Det er imidlertid ikke full enighet om denne fortolkningen av medialisering. Noen ser på medialisering først og fremst som noe som har preget samfunnet og kulturen det siste århundret, og særlig kanskje de siste 50-60 årene. Dette gir et litt kortere men mer detaljert overblikk av medialiseringen, i hvert fall i historisk forstand.

Én måte å betrakte medialisering på har vært å understreke den stadig økende tilstrømningen av informasjon og kontrastere den mot den stadig sviktende eller nedadgående oppmerksomheten folk evner å vie til ny informasjon. Kampen om oppmerksomheten gjør at informasjonen gjerne vris i sensasjonaliserte, følelsesladete og personorienterte retninger, i stedet for å fremstå som rasjonell eller seriøs. Folk bruker for eksempel mer tid på å følge lettkledde piker på Instagram enn å sette seg inn i lover og regler som angår dem selv og deres eget land.

Før i tiden var det særlig TV-en som ble beskyldt for å være roten til medialisering. Nå er det imidlertid den nye digitale virkeligheten med sosiale medier som står i fokus.