Hva er kommunikasjon?

Hva er kommunikasjon?

Norsk Plan er en kommunikasjonsbedrift, men hva betyr egentlig kommunikasjon? Mange forbinder etter hvert kommunikasjon med kommunikasjonsrådgivere og PR-guruer som det til tider kan virke som tjener penger på å fordreie sannheten. Men i virkeligheten handler kommunikasjon om noe helt grunnleggende menneskelig, nemlig å formidle tanker og følelser fra en person til en annen.

Å kommunisere handler først og fremst om å dele informasjon med andre på en bevisst måte. Det krever selvfølgelig aller først at du har noe på hjertet, noe å formidle. Den som ikke har noen ting å si om noe som helst, kan nødvendigvis heller ikke kommunisere. Kommunikasjon er selvfølgelig ikke bare ord. I en dagligdags samtale vil for eksempel mye av kommunikasjonen faktisk være gjennom kroppsspråket: gester, fakter, nikking, smiling, hoderysting, himling med øynene osv. Det handler heller ikke bare om avsender, men like mye om mottakeren og hans forutsetninger for å forstå det som blir kommunisert. Kommunikasjon er et samspill mer enn det er en enveisprosess.

I et større perspektiv er kommunikasjon noe som ikke bare tilhører menneskenes verden. Har du en katt eller hund, kommuniserer du sikkert med den selv om dere ikke snakker samme språk. Det er karakteristisk for de fleste organismer at de gjennom evolusjonen har utviklet metoder for å overføre informasjon fra ett dyr i flokken til et annet. Som du sikkert agreement-303221_960_720forstår, betyr det at kommunikasjon har vært avgjørende for overlevelse. Mye av menneskets særegenhet som art ligger også i dets unike evne til å kommunisere med sine artsfrender.

Hva betyr så alt dette? Jo, vi må nok konkludere med at kommunikasjon er mye mer enn det som foregår i de beryktede PR-byråene. Det handler om noe allmennmenneskelig og sentralt i tilværelsen, hvilket også innebærer at det må tas på alvor. Å lykkes i livet eller i næringslivet beror ofte på god kommunikasjon.