Fungerer det å bruke influencere på Instagram?

Fungerer det å bruke influencere på Instagram?

Instagram er en plattform med en god del færre brukere enn for eksempel Facebook. De som er på Instagram fremstår som svært opptatt av det som skjer der, samtidig som det er mange som aldri bruker Instagram og ikke helt forstår poenget med et sosialt medium som i stor grad er basert på bilder. Mange influencere er på Instagram, i tillegg til andre plattformer, men fungerer det å bruke influencere på Instagram til markedsføring?

Kjenn din målgruppe, og finn riktig influencer

Det første spørsmålet, når du skal finne ut av hvorvidt Instagram er riktig, er om din målgruppe er på Instagram? Husk at Instagram er et svært visuelt medium, og noen kategorier som vanligvis fungerer bra på Instagram er for eksempel skjønnhet, helse, interiør og lignende. Hvor mange følgere selskapet som skal gjøre reklame selv har på Instagram i dag kan være et hint om potensielle kunder er på plattformen, men det gir selvfølgelig ikke hele svaret.

Det er også mulig å begynne å se etter en potensiell influencer som kan passe produktene eller tjenestene du vil markedsføre. Hvis du finner flere eller mange fremgangsrike influencere som kan passe bra, kan det være et tegn på at det også finnes mange følgere på Instagram som er i riktig målgruppe.

Mange influencere på Instagram, og i hvert fall en stor majoritet av de aller mest populære, deler kommersielt innhold. På samme måte som influencere må passe til produktet eller tjenesten, må selvfølgelig også influencere gjøre en vurdering om det føles riktig å promotere akkurat ditt produkt eller tjeneste.

Fungerer markedsføring med influencere på Instagram?

Det korte svaret er: ja. Om ikke annet er det til og med mulig å se på forbrukerorganisasjoners fokus på influencere som et tegn på hvor utrolig effektiv denne formen for markedsføring kan være, og hvor viktig det er at det er tydelig hva som er markedsføring og hva som er vanlig innhold.

Det er flere årsaker til at markedsføring på Instagram er effektiv. Sammenlignet med for eksempel Facebook eller YouTube er følgere på Instagram generelt mer engasjerte, og interagerer i større grad med poster som influencere legger ut. En annen spennende faktor er at også poster med kommersielt innhold ofte er blant de med høyest engasjement. Det tyder på at følgere på Instagram ikke bare aksepterer, men faktisk setter pris på kommersielt innhold.

Pass på lover og regler

I forbindelse med markedsføring på Instagram er det, som alltid, viktig å passe på lover og regler. Dette gjelder for eksempel at innlegg merkes riktig, slik at det ikke fremstår som snikreklame. Dessuten er det viktig at markedsføringen er i henhold til spesielle regler vedrørende for eksempel markedsføring av alkohol eller markedsføring rettet mot barn. Det er lurt å formalisere dette i en ryddig kontrakt, som også sier noe om hvordan postene skal bygges opp, hva forventningene er, betaling og så videre.