En plan for din bedrifts mediestrategi

En plan for din bedrifts mediestrategi

Flaggskipet blant Norsk Plans tjenester er medierådgivning, og nærmere bestemt arbeidet som gjøres for å ta frem en plan for en bedrift eller organisasjons mediestrategi. I dagens medievirkelighet har dette en betydning som de færreste ledere har fått øynene helt opp for.

Før man legger en strategi eller plan for den markedsføringen man skal benytte seg av, må man først og fremst tenke på hvem som er målgruppen. Skal man for eksempel selge dyre klokker i 100 000 kroners-klassen har det ingen hensikt å formidle budskapet til alle og enhver, en må rette det mot de mest bemidlede. Likeledes er det svært viktig å bestemme seg for hvor annonser eller kampanjer best kan plasseres. Hvilke medier egner seg best til forskjellige produkter og tjenester, og hvordan møter man kundene gjennom disse mediene?

I dag finnes det en rekke profileringstjenester som kan gi deg alle mulige slags data om forskjellige målgrupper og deres bruk av ulike medier, eller også gi deg oversikt over alt fra bruken av søkeord til den såkalte legitimiteten til ulike medier. Problemet er bare at disse samlerne av kvantitativ informasjon sjelden eller aldri greier å gi noe helhetlig bilde av hvem, hva og hvor som du trenger for din strategi. Hos Norsk Plan får du i stetraffic-sign-562574_960_720det for endeløse mengder rå data en plan som tar hensyn til alle disse faktorene og veier dem opp mot hverandre basert på visse forhåndskriterier som du selv har vært med på å utarbeide.

Samtidig kan du også få en oversikt over de aktørene som finnes innenfor medier og markedsføring i dag, og de ulike avtalene som kan være aktuelle. Har din bedrift avtaler som ikke lenger tjener sin hensikt, kan vi gå gjennom dem og eventuelt hjelpe med å få dem avsluttet på en god og ryddig måte. Norsk Plans rådgivning sikrer ikke bare god markedsføring, men hindrer også stempelet man kan få ved å drive dårlig markedsføring.